Wat is Twin Peaks II?

Sinds 30 april 2014 is er een nieuwe wetgeving dat “Twin Peaks II” heet en betrekking heeft op de verkoop van verzekeringsproducten en de tussenpersonen die deze verkopen/aanbieden. Deze nieuwe wet heeft als gevolg dat een aantal principes die reeds voor banken bestonden, voortaan ook voor de verzekeringssector van toepassing zijn.

Het doel van deze wetgeving is tweevoud:

  1. De klant beter informeren en beschermen;
  2. Een uitbreiding van de bevoegdheden van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)

Het fundamentele leidmotief voor de verzekeringsmakelaar is om de klanten zo goed mogelijk te dienen en in alle omstandigheden op een eerlijke, billijke en professionele manier te handelen.

Wat is MiFID?

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vormt een geheel aan regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.

Wat doet Immo Europe om aan deze richtlijnen te voldoen?

In het kader van deze nieuwe wetgeving stellen wij volgende documenten en gegevens te beschikking:

Contactgegevens Immo Europe

Belangenconflictenbeleid

Samenvatting vergoedingen