De aankoop van een onroerend goed is een bewogen gebeurtenis, dit doet u immers niet elke dag. Daarom streeft Immo Europe ernaar u zo goed mogelijk te informeren bij deze belangrijke stap in uw leven. Hieronder vindt u een overzicht van alle informatie bij aankoop van een nieuwbouwappartement:

U heeft de knoop doorgehakt:

Bij aankoop van een nieuwbouwappartement of -woning wordt een verkoopovereenkomst opgesteld en ondertekend ter kantore Immo Europe. In deze overeenkomst verbindt u zich ertoe het appartement aan te kopen onder bepaalde voorwaarden, deze worden u toegelicht tijdens de ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst. De aankoopsom bestaat steeds uit een aandeel grondwaarde en een aandeel constructiewaarde.

De notariële akte:

Binnen de termijn van uiterlijk 4 maanden na de ondertekening van de compromis wordt de notariële akte verleden op kantoor van de notaris aangesteld door de bouwheer. U heeft uiteraard ook de vrije keuze om uw eigen notaris te kiezen.

De betalingsmodaliteiten:

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. U koopt een appartement “op plan”:

In dit geval koopt u een appartement in opbouw of dat nog gebouwd moet worden. Dit biedt allerlei voordelen voor u:
- U heeft vrije keuze uit de resterende appartementen op verschillende verdiepingen.
- U kan uw appartement naar eigen zin indelen en inrichten. (Voor zover technisch haalbaar)
- U heeft de vrije keuze van materialen en kleuren m.b.t. de afwerking van uw appartement. (indien deze nog niet door de bouwheer besteld zijn)
- U hoeft niet alles in 1 keer te financiëren, de betaling wordt gespreid.


De betaling verloopt als volgt: Binnen de 8 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst, dient u een voorschot te betalen van 5% van de totale aankoopsom via overschrijving.
Bij het verlijden van de notariële akte betaalt u:
- De grondwaarde (na aftrek van het reeds betaald voorschot) alsook de bijhorende registratiekosten (10%).
- Het aandeel van de reeds gerealiseerde constructiewaarde vermeerderd met 21% BTW.
- Een provisie op uw aandeel in de bouw- en overheidstaksen
- De kosten voor het aanleggen van de voetpaden en aansluiten op het riolering- en distributienetwerk.
- Uw aandeel in de basisakte
- De totale aktekosten bestaande uit het ereloon van de notaris en de aktekosten.


Nadien krijgt u telkens een factuur naarmate de werken vorderen. Deze “schijven van betaling” zijn voor iedere residentie verschillend.

2. U koopt een reeds afgewerkt appartement:

In dit geval koopt u een appartement dat reeds afgewerkt werd conform het lastenboek of dat afgewerkt zal worden vóór het verlijden van de akte. Ook deze formule biedt enkele pluspunten:
- U zal sneller van uw nieuwe stek gebruik kunnen maken.
- U kan uw appartement al bezoeken, alvorens een beslissing te nemen
.

In tegenstelling tot een aankoop “op plan” betaalt u het saldo in één keer bij het verlijden van de akte uitgezonderd de laatste schijf van 5% die betaald wordt bij de voorlopige oplevering van uw appartement.