De verlaagde onroerende voorheffing in vraag & antwoord

Energiezuinig (ver)bouwen is de ideale investering met het oog op de toekomst.

Het meest tastbare gevolg van je energiezuinige ingrepen is een lager energieverbruik. Maar tegelijk leveren de aanpassingen je woning een beter (lees: lager) E-peil op. En dat geeft je dan weer recht op een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing. Je slaat dus twee vliegen in één klap: je energiefactuur is beter verteerbaar en je betaalt minder belastingen. Althans als je aan de obligate voorwaarden voldoet. Een overzicht.

Voor welke gebouwen geldt de korting op de onroerende voorheffing?

Zeer kort samengevat: voor energiezuinige gebouwen. Anders gezegd: gebouwen die een vooropgesteld E-peil halen. Enerzijds zijn dat gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie hebben ondergaan, anderzijds nieuwbouwwoningen of verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw. De definitie van beide categorieën lees je hieronder.

Wat is een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)?

Oorspronkelijk was dit een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, etc.) volledig werden vervangen en minstens 75% van de gebouwschil geïsoleerd werd, voor zover het geen ontmanteling betrof. Die definitie werd op 1 maart 2017 enigszins aangepast. De ‘technische installaties’ werden ‘opwekkers’ en aan ‘ontmanteling’ werd ‘gedeeltelijke herbouw of herbouw’ toegevoegd. Vandaag wordt bijgevolg een onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor en na deze datum.

Wanneer wordt een verbouwing gelijkgesteld aan nieuwbouw?

Dit zijn gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak of cascoverbouwingen met een beschermd volume groter dan 3000 m3. Ook wanneer een deel aan een gebouw wordt toegevoegd en dat een apart perceelnummer en apart kadastraal inkomen krijgt, staat dit gelijk met nieuwbouw.

Hoeveel bedraagt de vermindering van de onroerende voorheffing?

Het kortingspercentage op de onroerende voorheffing wordt bepaald op basis van het E-peil dat wordt vastgesteld na de bouw of verbouwing van je woning. Bij een ingrijpende energetische renovatie betekent dat een korting van 50% bij een E-peil van maximum E90. Bij een E-peil lager dan E60, betaal je zelfs vijf jaar lang geen onroerende voorheffing. Bij nieuwbouw of verbouwingen gelijkgesteld aan nieuwbouw geven E30 en E20 recht op een vermindering van respectievelijk 50% en 100% gedurende vijf jaar. Voor stedenbouwkundige vergunningen ingediend voor 1 oktober 2016 gelden nog andere regels, maar we gaan hier uit van nog te bouwen of te verbouwen woningen.

Wat moet je doen om van de korting te genieten?

Energiezuinig (ver)bouwen, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en het vereiste E-peil laten vastleggen in een EPC-certificaat. En verder? Niets. De vermindering wordt automatisch verrekend op je aanslagbiljet, en dat vanaf het aanslagjaar volgend op het jaar waarin het E-peil werd vastgesteld in het EPC-verslag. Doe je later nog extra ingrepen om het E-peil verder te verlagen, dan tellen die niet meer mee. Uiteraard vertaalt dit zich wel nog altijd in lagere energiekosten.

Kan ik ook van de korting genieten als ik een bestaande woning koop?

Zeer zeker. Daarbij zijn er twee mogelijkheden. Ofwel genoot de vorige eigenaar al van een vermindering op de onroerende voorheffing. In dat geval krijg jij dezelfde korting voor de resterende termijn. De tweede optie is uiteraard zelf overgaan tot een ingrijpende energetische renovatie. In dat geval kan je wel pas genieten van de verlaagde onroerende voorheffing vanaf het aanslagjaar volgend op de vaststelling van het E-peil.

Is het vereiste E-peil überhaupt wel haalbaar na renovatie?

Zeker, al gaat het uiteraard niet vanzelf. Isoleer je de volledige buitenschil van het gebouw, dan haal je al snel een E-peil tussen E90 en E75. Voor een E-peil van E60 zal je iets dieper in de geldbuidel moeten tasten om in hernieuwbare energie te investeren. Een zonneboiler, warmtepomp of fotovoltaïsche panelen zijn de bekendste voorbeelden om richting E60 te gaan. Onthoud tot slot dat het behaalde E-peil altijd afhankelijk zal zijn van de combinatie van het thermische isolatieniveau, de luchtdichtheid, de oriëntatie en de compactheid van je woning. Daarnaast hebben vaste installaties zoals verwarming, koeling, ventilatie en verlichting er ook een invloed op. 

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.