Een hogere huurprijs na de plaatsing van zonnepanelen, mag dat wel?

De verhuurder van je woning of appartement overweegt om zonnepanelen te laten plaatsen en daarna de huurprijs op te trekken. Mag dat eigenlijk? Toch wel, maar niet zonder het akkoord van de huurder…

Wat zegt het Vlaamse Woninghuurdecreet?

De spelregels voor de verhuur van woningen en appartementen staan beschreven in het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat voorziet de specifieke mogelijkheid dat verhuurder en huurder op elk ogenblik kunnen overeenkomen om de huurprijzen te herzien wanneer energiebesparende werken worden uitgevoerd die de energieprestaties – of energetische kwaliteit – verbeteren. Volgens deze omschrijving lijkt het er dus op dat de verhuurder de huurprijs mag optrekken als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen.

Verbeteren zonnepanelen de energieprestaties?

Als we de verbetering van energieprestaties gelijkstellen aan de verlaging van het energieverbruik, dan zijn zonnepanelen in de strikte zin van het woord geen energiebesparende investering. Ze zorgen er namelijk niet voor dat het verbruik daalt. In de ruime zin zorgt de installatie van zonnepanelen echter wel voor een verbetering van de energieprestatie. Doordat de verbruikte energie deels afkomstig is van een andere ‒ hernieuwbare ‒ energiebron, neemt de huurder namelijk minder elektriciteit af van het net (en ligt de verbruikskost lager). Zonnepanelen worden daarom aanzien als een methode om de energetische kwaliteit te verbeteren. En dan is een huurprijsherziening gerechtvaardigd.

Eenrichtingsverkeer?

Volgens het Woninghuurdecreet mag een eigenaar de huurprijs optrekken als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen. Dat betekent echter nog niet dat hij dat zomaar op zijn eentje kan beslissen om de werken uit te laten voeren. De installatie van zonnepanelen valt namelijk onder niet-dringende herstellingen of verbeteringen, en die kunnen niet zonder het akkoord van de huurder. Per slot van rekening ben je als huurder misschien wel vragende partij voor een lagere energiefactuur, maar veel minder om de investeringen mee te helpen dragen die daarvoor nodig zijn.

Conclusie

De verhuurder mag de huurprijs verhogen na de plaatsing van zonnepanelen, maar dat kan enkel na een minnelijk akkoord met de huurder. Wordt geen akkoord bereikt, dan zal de vrederechter de herziening enkel toestaan als blijkt dat de investering in zonnepanelen de normale huurwaarde minstens met 10 procent verhoogt. Dat laatste is bij zonnepanelen weinig waarschijnlijk.

 

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.