Gebruik van stookolieketels na 1 januari 2022

De tijden veranderen en dat betekent dat veel huishoudens vragen hebben omtrent het gebruik van de mazoutketel.

Veel eigenaars maken nog altijd gebruik van stookolie om hun woning te verwarmen. Deze manier van verwarmen zal langzaamaan verdwijnen en vanaf 1 januari 2022 zal het niet meer zijn toegestaan zijn om een stookolieketel te laten vervangen of om een nieuw exemplaar te laten installeren.

Uw stookolieketel vervangen kan tot 1 januari 2022

Bent u van plan om uw huidige mazoutketel te vervangen, dan kan dat na 1 januari alleen nog als uw woning niet is aangesloten op het gasnetwerk. Als dat wel het geval is, dan zal u het moeten doen met uw huidige oliestookketel of u kan kiezen voor een alternatieve vorm van verwarming. Het laten uitvoeren van herstelwerkzaamheden blijft overigens wel gewoon toegestaan. Indien u recent een nieuwe mazoutketel heeft laten plaatsen is dat dus een zorg minder. In alle andere gevallen doet u er goed aan om na te gaan of het nog rendabel is om de huidige stookolieketel te behouden. Het overstappen op aardgas kan in dat geval een goede optie zijn. Overigens is ook het vervangen van het belangrijkste onderdeel van de installatie, het ketellichaam, onder de nieuwe regelgeving niet langer toegestaan.

Klimaatdoelstellingen

De reden voor deze nieuwe regelgeving is het gevolg van het streven om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Overheid te behalen. Het Vlaams Parlement, dat over het nieuwe decreet heeft gestemd, probeert op deze manier het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken. Daarnaast zijn ook het beperken van de schadelijke uitstoot en de hoeveelheid fijnstof belangrijke redenen voor deze nieuwe wetgeving.

Administratieve boete

De nieuwe regels zijn niet alleen streng, er is ook sprake van een geldboete voor degenen die desondanks toch besluiten om na 1 januari 2022 een nieuwe stookolieketel te (laten) plaatsen. U riskeert dan namelijk een administratie geldboete ter hoogte van 3.000 euro. Vanzelfsprekend is het mogelijk om nog voor de genoemde deadline een nieuwe ketel te laten plaatsen, maar de kans dat zoiets zal lukken is vrij klein. Dat ligt overigens niet aan de drukte bij de bedrijven die een nieuwe ketel kunnen plaatsen, maar aan het wereldwijde chiptekort. Hierdoor wordt de productie en de levering van nieuwe mazoutketels bemoeilijkt. Een oplossing is overigens wel voor handen voor degenen die echt niet over willen stappen op aardgas of een ander alternatief. In dat geval kan men er wel voor kiezen om alvast de stookolieketel te bestellen en deze te laten plaatsen. In een later stadium kan het bedieningspaneel (waar de chips in zitten) worden geleverd en aangesloten.


Vervangen of herstellen van de stookolieketel na 1 januari 2022


Op dit moment maken ongeveer 19% van de Vlaamse huishoudens gebruik van een mazoutinstallatie. Dit blijkt uit gegevens van de VREG. In absolute aantallen gaat het om ongeveer 600.000 huishoudens. Die 19% is echter verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de huidige broeikasemissies. Het gaat dan om zowel de residentiële en de niet-residentiële gebouwen. Voornamelijk in de zogeheten ‘open bebouwing’ wordt gebruik gemaakt van stookolie van wege de grotere behoefte aan energie. Het zijn dus per definitie vaak grotere woningen die nog verwarmd worden door middel van stookolie.

De opties bij een defect na 1 januari 2022

Vanzelfsprekend is de levensduur van een stookolieketel niet oneindig en zelfs een jonge installatie kan mankementen vertonen. In dat geval is het zinvol om te kijken wat in uw situatie wenselijk is. In algemene zin kan er sprake zijn van twee mogelijke situaties.

1. Er kan sprake zijn van een kleine storing of een klein defect. In dat geval kunt u zonder nadelige gevolgen ervoor kiezen om het probleem te laten verhelpen.

2. Als er sprake is van een groter probleem waarbij het ketellichaam moet worden vervangen, dan dient u onder de nieuwe regelgeving te kiezen voor een alternatief zoals een nieuwe cv-ketel. U stookt dan niet langer op stookolie, maar maakt gebruik van aardgas. Vanzelfsprekend moet de woning dan wel aangesloten kunnen worden op het aardgasnetwerk. Als er in uw straat geen aardgas beschikbaar is kunt u wel kiezen voor een nieuwe mazoutinstallatie. Weet u niet zeker of aardgas in uw situatie mogelijk is, controleer dit dan via deze website.

Kostprijs van een nieuwe gasaansluiting

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het zinvol zijn om een aansluiting op het aardgas te overwegen. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw huidige stookolieketel verouderd is en u binnen afzienbare tijd een reparatie verwacht. In dat geval dient u rekening te houden met een aantal belangrijke zaken.

Voorbereiding van de werkzaamheden

Hierbij kunt u denken aan graafwerkzaamheden en de plaatsing van een zogenaamde wachtbuis. Deze kosten zijn voor uw rekening.

Kosten voor de aansluiting op de gasleiding

Deze kosten zijn afhankelijk van het bedrijf dat de aansluiting gaat realiseren, maar houdt u rekening met een kostenpost van ongeveer 250 euro. Andere bijkomende kosten zijn het plaatsen en aansluiten van een gasmeter.

Gaskeuring van de nieuwe installatie

Na de installatie zal er een gaskeuring plaats vinden. Deze keuring is verplicht bij een nieuwe installatie en zal moeten worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie. Houdt u rekening met een kostenpost voor deze keuring van ongeveer 159 euro.

Argumenten om over te stappen op aardgas

Met de nieuwe regelgeving kan het verstandig zijn om nu alvast te overwegen om over te stappen op aardgas. Enkele argumenten kunnen daarbij de doorslag geven en in veel gevallen maakt het dit ook makkelijker om een goede keuze te maken.

Verschil in kostprijs van de installatie

De aanschaf en installatie van een nieuwe stookolieketel is in vergelijking met een cv-ketel redelijk kostbaar. U bent al snel 5.000 tot 7.000 euro kwijt. De aanschaf en installatie van een goede cv-ketel van een gerenommeerd merk zoals Vaillant of Viessmann zal ongeveer 2.500 tot 4.500 euro kosten. U kan daarom een flinke besparing realiseren.

Het verschil in kostprijs van de brandstof

Tot voor kort was het altijd aantrekkelijk om over te stappen op aardgas vanwege de relatief lage prijzen. Nu de gasprijs behoorlijk is gestegen, is het verschil met mazout minimaal. In het meest ongunstige geval kan het zelfs zo zijn dat de eindafrekening voor het gasverbruik hoger uitvalt. De verwachting is echter dat deze stijging van tijdelijke aard is. Dit betekent dat een overstap op aardgas op langere termijn voordeliger zal zijn.

Invloed op het milieu

In vergelijking met het stoken op aardgas, zorgt een stookolieketel voor een veel hogere uitstoot aan CO2. In algemene zin produceert u met een cv-ketel zo’n 25% minder CO2. Daar komt bij dat het stoken op mazout ook zorgt voor meer schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide. Het gebruik van zwavelarme stookolie kan een goede optie zijn, het is echter wel een flink stuk duurder. Het stoken op mazout zorgt ook voor een toename van meer stikstofdioxide als u dit vergelijkt met het stoken op aardgas.

Onderhoud

Net als een mazoutinstallatie heeft ook een cv-ketel periodiek onderhoud nodig. Het grote verschil is dat een cv-ketel om de twee jaar jaar onderhouden moet worden in plaats van eenmaal per jaar bij een stookolieketel. Daar staat tegenover dat de kosten voor het onderhoud van een mazoutketel circa 30% hoger liggen.

Benodigde ruimte

In vergelijking met een mazoutinstallatie heeft een cv-ketel slechts een beperkte ruimte nodig. Op zich is dat ook logisch, voor een cv-ketel heeft u geen opslagtank nodig, net zo min als een warmwaterreservoir. Ook onzichtbare lekken en kleine scheurtjes zijn uitgesloten. U hoeft dus geen rekening te houden met eventueel hoge kosten voor een sanering of een verwijdering van uw installatie.

Gebruikte bronnen:

aansluiting op het gasnetwerk:
https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen-aardgas/aansluitbaar-op-het-aardgasnet?app-refresh=1637006226696

wetgeving mazoutketels
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1712874

voordelen cv-ketel
https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-zijn-de-alternatieven-voor-verwarming-op-mazout/2125/

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.