Geen wantrouwen voor Belgisch vastgoed

Volgens de cijfers van de Notarisbarometer zijn in het 1ste trimester van 2013 de gemiddelde prijzen van woonhuizen in België zo goed als stabiel gebleven (+0,1%).

In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte.

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het eerste trimester 2013 was er qua aantal transacties een heel lichte terugval in vergelijking met het laatste trimester 2012 (-0,3%). In vergelijking met het eerste trimester 2012 daalt het aantal vastgoedtransacties begin dit jaar met 5,1%.

Prijzen woningen België

De gemiddelde prijs van een woning bedraagt in het 1ste trimester €229.359 tegenover €229.230 in het laatste trimester 2012. Deze status quo komt voort uit de tegengestelde evoluties tussen de regio’s. In het noorden van het land daalt de gemiddelde prijs met -1,3%, terwijl in Wallonië de gemiddelde prijs met 2,6% stijgt, tegenover het vorige trimester. De gemiddelde prijs van een huis in Brussel stijgt tot €407.450 in plaats van €404.350 in het 4de trimester 2012 (+0,8%).
De evolutie van de prijzen tussen het 1ste trimester 2012 en het 1ste trimester 2013 is vrij gelijkaardig voor de drie landsregio’s.

Prijzen appartementen België

De gemiddelde prijs van appartementen in België daalt  in het eerste trimester van €203.488 naar €200.345 (-1,5%) in vergelijking met het laatste trimester van 2012. 
Deze daling vloeit hoofdzakelijk voort uit de toegepaste prijzen in Vlaanderen waar de markt van appartementen het grootst is en waar de gemiddelde prijs zakt met -2,7%. Brussel ziet ook zijn gemiddelde prijs dalen met -0,5%. In Wallonië zijn de appartementsprijzen weinig veranderd met een gemiddelde  van +1,4%. De evolutie van de gemiddelde prijzen voor appartementen, tussen het 1ste trimester 2012 en het 1ste trimester 2013, is subtieler dan deze voor woonhuizen.

Aantal vastgoedtransacties in het eerste trimester 2013

In het 1ste trimester van 2013 bedraagt de vastgoedindex 101,4. Dat is een lichte terugval van 0,3% tegenover het 4de trimester 2012 toen de index 101,7 bedroeg. Als we de cyclische aspecten buiten beschouwing laten, dan zien we een stabilisering sinds het 2de trimester 2012.
In vergelijking met het eerste trimester 2012, daalt het aantal vastgoedtransacties begin dit jaar met 5,1%. Deze daling kan deels toe te schrijven zijn aan de maanden januari en februari 2012 die uitzonderlijk goed waren en deels aan de maand maart 2013 waarin het minste aantal transacties plaatsvond van alle andere maart maanden sinds 2009.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.