Nieuwe Regels voor Huurprijsindexatie in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2023

Ontdek de veranderingen in de huurprijsindexatie in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2023. Lees over correctiefactoren en wat je moet weten voor huurders en verhuurders.

Op 1 oktober 2023 treden er in Vlaanderen nieuwe regels in werking met betrekking tot de indexatie van huurprijzen voor woningen. Tot en met 30 september 2023 waren er beperkingen van kracht voor huurwoningen met een hoog energieverbruik. Vanaf 1 oktober 2023 wordt het opnieuw mogelijk om de huurprijs te indexeren voor woningen zonder Energieprestatiecertificaat (EPC) of met een label D, E en F. Echter, deze indexering zal plaatsvinden volgens een aangepaste formule, bekend als de correctiefactor. Dit zorgt ervoor dat huurders niet geconfronteerd worden met aanzienlijke huurprijsstijgingen binnen één jaar.

Toepassingsgebied

Sinds 1 oktober 2022 gelden er specifieke regels voor de huurprijsindexatie:

  • Woningen met een EPC en energielabel A+, A, B of C blijven ongewijzigd geïndexeerd worden zoals voorheen.
  • Voor woningen met een EPC-label D is de indexatie beperkt tot 50%.
  • Woningen met een EPC-label E of F, of zonder EPC, ondergaan een indexatieverbod.

Deze specifieke regels lopen af op 1 oktober 2023 en worden vervangen door correctiefactoren:

  • Een specifieke correctiefactor voor woningen met EPC-label D.
  • Een specifieke correctiefactor voor woningen met EPC-label E of F, of zonder EPC.
  • Voor woningen met een EPC-label A+, A, B of C geldt geen correctiefactor, en blijft indexatie volgens de gebruikelijke methode.

De indexatiebeperkingen en correctiefactoren zijn van toepassing op woninghuurovereenkomsten die voor 1 oktober 2022 zijn gestart. Het type huurovereenkomst (Woninghuurwet of Vlaams Woninghuurdecreet) is hierbij niet relevant.

Dit betekent dat we voor de nabije toekomst twee systemen van huurindexatie hebben:

  • Woninghuurcontracten gestart vanaf 1 oktober 2022, studentenhuurcontracten en woningen met EPC-label A+, A, B of C vereisen geen correctiefactoren.
  • Woningen met EPC-label D, E, F of zonder EPC gestart voor 1 oktober 2022 vallen onder de correctiefactoren.

Tussentijdse indexatie

Vanaf 1 oktober 2023 vervallen de indexatiebeperkingen (E/F/geen EPC) en de 50% beperking (D). In principe zou tussentijdse indexatie mogelijk zijn, maar wettelijk gezien mag er slechts één keer per huurjaar geïndexeerd worden. Dit is vooral relevant bij E, F of geen EPC. Voor D kan er al 50% geïndexeerd zijn, dus tussentijdse aanpassingen zijn risicovol vanwege verschillende juridische interpretaties.

Gelukkig maken de correctiefactoren tussentijdse indexatie meestal overbodig, omdat het resultaat na toepassing overeenkomt met de bestaande huurprijs.

Terugwerkende kracht van een indexatieverzoek

Het woninghuurrecht staat toe dat een indexatieverzoek tot drie maanden terug kan werken. Let echter op dat dit niet verder kan gaan dan 01/10/2023, omdat de indexatiebeperkingen op dat moment van kracht waren. Correctiefactoren blijven van toepassing, behalve als er een goed EPC wordt voorgelegd.

Op lange termijn zullen de meeste contracten gestart zijn na 01/10/2022, waardoor het systeem met correctiefactoren geleidelijk uitdooft.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.