Wijziging in Boetevork voor Inbreuken op de Renovatieplicht: Wat U Moet Weten

Het Vlaams Parlement heeft de boetevork voor inbreuken op de renovatieplicht gewijzigd. Ontdek de nieuwe boetes voor residentiële en niet-residentiële panden en hoe VEKA omgaat met overmacht en gegronde redenen.

Wat is de nieuwe boetevork voor inbreuken op de renovatieplicht?

Het Vlaams Parlement heeft een wijziging goedgekeurd in de boetevork voor inbreuken op de renovatieplicht. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële panden. Voor residentiële panden ligt de boete nu tussen €500 en €5.000, terwijl voor niet-residentiële panden de boete varieert van €500 tot €200.000.

Waarom is deze wijziging doorgevoerd?

De wijziging werd doorgevoerd omdat het maximumboetebedrag voor residentiële panden als disproportioneel werd beschouwd. Niet-residentiële panden zijn vaak groter en hebben strengere renovatie-eisen. Hetzelfde boetemaximum voor beide categorieën was volgens minister Demir niet houdbaar.

Hoe gaat VEKA om met boetes en uitzonderingen?

Minister Demir heeft aangekondigd dat boetes niet automatisch zullen worden uitgereikt. VEKA zal rekening houden met omstandigheden van overmacht of gegronde redenen. In de memorie van toelichting wordt benadrukt dat de hoogte van de boete evenredig moet zijn aan de ernst van de overtreding. VEKA kan een beslissingsboom gebruiken om de sanctie te bepalen, afhankelijk van factoren zoals het type gebouw, vloeroppervlakte, en eventuele recidivisme.

Wat gebeurt er bij recidivisme?

Bij recidivisme, wanneer een eigenaar na een eerste termijn opnieuw de renovatieplicht niet nakomt, wordt het maximale boetebedrag voor residentiële panden verdubbeld van €5.000 tot €10.000. Dit geldt als de eigenaar na enkele jaren nog steeds niet aan de renovatieverplichting heeft voldaan.

Wanneer treden deze aanpassingen in werking?

De aanpassingen treden in werking op de tiende dag na publicatie van het wijzigingsdecreet in het Belgisch Staatsblad. Verdere berichtgeving hierover zal volgen zodra het decreet is gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.