Alle Vlaamse energiepremies in een handig overzicht

Met speciale premies moedigt de Vlaamse overheid verbouwers aan om hun bestaande woning zo energiezuinig mogelijk te renoveren. In dit artikel geven we je een overzicht van alle premies waar je in 2018 voor in aanmerking kan komen.

Acht premies die verlopen via je netbeheerder

De aanvraag en de uitbetaling van de acht premies hieronder verlopen via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Voor elk van deze premies gelden twee vuistregels: zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan.

1. Premie voor dakisolatie

Je ontvangt 6 euro/m² als je je dak laat isoleren door een aannemer en 3 euro/m² als je zelf de handen uit de mouwen steekt. De R-waarde van de isolatie moet wel minstens 4,5 m² K/W zijn. Deze premie daalt vanaf 2019 naar respectievelijk 4 en 2 euro/m². Snel zijn is dus de boodschap! Premiedetails

2. Premie voor spouwmuurisolatie

De isolatie van spouwmuren levert je 5 euro/m² op, op voorwaarde dat je werkt met een aannemer die op de lijst staat van installateurs die werken volgens STS 71.1. Premiedetails

3. Premie voor na-isolatie van de buitenmuur aan de buitenzijde

Wanneer je isoleert aan de buitenzijde van de buitenmuren heb je recht op een premie van 15 euro/m². Er zijn echter twee voorwaarden: de isolatiewaarde moet hoger zijn dan 3,0 m² K/W en je moet werken met een aannemer. Premiedetails

4. Premie voor na-isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde

Laat je je buitenmuren aan de binnenzijde isoleren, dan bedraagt de premie ook hier 15 euro/m², maar de isolatiewaarde is iets lager: 2,0 m² K/W. Bijkomende voorwaarde: de werken moeten worden begeleid door een architect die de uitvoering van de werken grondig controleert. Een andere optie is dat de aannemer waar je mee werkt over een certificaat van bekwaamheid beschikt. Premiedetails

5. Premie voor vloerisolatie of kelderisolatie

Je ontvangt 6 euro/m² voor werken uitgevoerd door een aannemer en bij een minimale R-waarde van 2,0 m² K/W. Ter verduidelijking: de vloerisolatie moet op volle grond komen en met kelderisolatie wordt de isolatie van het plafond van de kelder bedoeld. Premiedetails

6. Premie voor hoogrendementsglas

Je ontvangt 10 euro per m² voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximum 1,1 W/m²K. Bijkomende voorwaarde: de markering van de energieprestatie van het glas op de afstandshouder tussen de glasbladen. Premiedetails

7. Premie voor zonneboiler

Laat je een zonneboiler plaatsen, dan kent de netbeheerder je een premie van 550 euro/m² toe, met een maximum van 2750 euro en 40% van het factuurbedrag. De aannemer waar je een beroep op doet, moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid. Deze premie daalt in 2019 naar 375 euro/m² en het maximumbedrag wordt 1875 euro (40% blijft). Premiedetails

8. Premie voor warmtepomp

Naargelang het type warmtepomp heb je recht op een verschillend bedrag (met een maximum van 40% van de factuur): 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp en 300 euro voor een lucht/lucht-warmtepomp. Vervangt de warmtepomp een elektrische verwarming of ligt je woning in een gebied zonder aansluiting op het aardgasnet, dan kan de warmtepomppremie verdubbeld worden. Opgelet: geothermische warmtepompen moeten minstens een A++ label hebben, voor alle andere types is A+ de norm. Bovendien mag de WP niet gebruikt worden voor actieve koeling.

Premiedetails

De totaalrenovatiebonus

Bovenop bovenstaande premies maak je nog kans op de totaalrenovatiepremie. Dat is een bonus voor wie minstens drie energiebesparende investeringen doet binnen een periode van vijf jaar. Komen in aanmerking:

• dak- of zolderisolatie (minimum 30 m²)
• muurisolatie (aan de buitenzijde, de binnenzijde of in de spouw, minimum 30 m²)
• vloerisolatie (minimum 30 m²)
• nieuwe beglazing (minimum 5 m²)
• zonneboiler
• warmtepomp
• ventilatiesysteem

Laat je drie werken uitvoeren, dan ontvang je 1250 euro. Vier werken geven recht op 1750 euro.  Daarna komt er telkens 1000 euro bij. Een snelle rekensom leert dat je als totaalrenoveerder maximaal 4750 euro bonus kunt ontvangen.

De totaalrenovatiebonus in detail

 

De burenpremie: gratis begeleiding bij collectieve renovatie

Is je kennis over renoveren eerder beperkt en lijkt het je wel handig om ondersteund te worden? Overtuig dan minstens negen andere eigenaars uit je straat, buurt of gemeente om samen één of meerdere BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer jullie investeren in minstens een van de volgende renovatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat je gratis bijgestaan wordt door een BENOvatiecoach). Hij helpt je bij de energetische doorlichting van je woning, bij het zoeken naar aannemers, bij de opvolging van de werf en bij het bewaren van een totaaloverzicht van je renovatie. Voor zijn werk krijgt de BENOvatiecoach van de Vlaamse regering een burenpremie die bestaat uit een budget van 400 euro per woning.

Je kan je als deelnemer aanmelden op de website van je netbeheerder (Eandis of Infrax).

Korting op onroerende voorheffing

Energiezuinig (ver)bouwen is de ideale investering met het oog op de toekomst. Het meest tastbare gevolg van je energiezuinige ingrepen is een lager energieverbruik en dus een lagere energiefactuur. Maar tegelijk leveren de aanpassingen een lager E-peil op. De Vlaamse overheid beloont deze inspanningen met een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.

Alle details over deze steunmaatregel vind je in apart blog op deze website.

De Vlaamse renovatiepremie

Plan je een make-over van je huidige woning? Dan kan de Vlaamse renovatiepremie je tot 10.000 euro opleveren. Hoe? Dat lees je deze blogpost.

De Vlaamse Energielening

Voorzie je energiebesparende werken in je woning of nieuwbouw? Dan wacht je daar best niet te lang meer mee. Tot eind 2018 kom je immers nog in aanmerking voor de Vlaamse Energielening: een renteloze of goedkope lening tot 15.000 euro op 8 of 10 jaar.

Aan de voorwaarden, tarieven en looptijden hebben we een aparte blogpost gewijd.

Een goeie administratie bijhouden loont

Alles samen zijn er dus meer dan tien steunmaatregelen die je als verbouwer dat extra duwtje in de rug kunnen geven. Doe je een grondige verbouwing dan kan je tot duizenden euro’s aan premies ontvangen. Daartegenover staat wel dat alles netjes moet worden bijgehouden en tijdig worden ingediend. Ben je geen krak in papierwerk? Contacteer dan de bevoegde dienst van je woonplaats om samen het volledige dossier door te nemen en in te dienen. Wie weet heb je zelfs nog recht op een of meerdere premies van je stad of gemeente!

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.