Geen Politiek Draagvlak voor Vrijwilligerswerk in Appartementsgebouwen: Wat Betekent Dit voor Bewoners?

Het wetsvoorstel om de vrijwilligerswet van toepassing te maken op appartementsbewoners is verworpen door het Vlaams Parlement. Ontdek waarom dit voorstel werd afgewezen en wat dit betekent voor de toekomst van vrijwilligerswerk in appartementsgebouwen.

Wat houdt het wetsvoorstel voor vrijwilligerswerk in appartementsgebouwen in?

Het wetsvoorstel, ingediend door N-VA in september 2020, beoogde de vrijwilligerswet van toepassing te maken op appartementsbewoners die vrijwillig bepaalde kleinere taken uitvoeren. Dit zou hen een rechtszeker statuut geven, inclusief fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling en aansprakelijkheidsbescherming, vergelijkbaar met andere vrijwilligers.

Waarom is dit wetsvoorstel belangrijk voor appartementsbewoners?

Veel bewoners voeren vrijwillig taken uit die het hele gebouw ten goede komen, zoals tuinonderhoud, beheer van schoonmaakmiddelen, en kleinere aankopen. Het voorstel zou deze bewoners formele bescherming en erkenning bieden, wat bijdraagt aan de levenskwaliteit en waardering van de woonomgeving.

Wat was het standpunt van CIB over het wetsvoorstel?

CIB steunde het wetsvoorstel volledig, omdat het inzicht en betrokkenheid toont bij de specifieke uitdagingen van appartementsgebouwen. CIB, samen met Federia en BIV, werkte aan amendementen om mogelijke onduidelijkheden tussen de taken van de syndicus en vrijwilligers te elimineren, wat het draagvlak voor het voorstel vergrootte.

Waarom werd het wetsvoorstel verworpen?

Het wetsvoorstel werd met 8 stemmen tegen 5 verworpen in de commissie Sociale Zaken. Partijen verwezen naar een negatief advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, die bezorgd was over de uitholling van het vrijwilligersstatuut en zich verzette tegen de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet.

Wat waren de argumenten tegen het wetsvoorstel?

De Hoge Raad voor Vrijwilligers had diverse bezwaren, waaronder de bewering dat alleen vzw’s vrijwilligerswerk kunnen organiseren en dat appartementsgebouwen geen rechtspersoonlijkheid hebben. Ze betwistten ook het vrijwillige karakter van de werkzaamheden, omdat mede-eigenaars verplicht moeten toetreden tot de VME. Deze argumenten werden door CIB en Bert Wollants weerlegd als feitelijk onjuist.

Wat betekent deze beslissing voor de toekomst?

Hoewel het wetsvoorstel werd verworpen, blijft het indienen van specifieke wetsvoorstellen getuigen van een groeiende bewustwording en aandacht voor de noden van appartementsgebouwen. CIB blijft zich inzetten voor vooruitgang en blijft lobbyen voor betere wetgeving en erkenning van de unieke behoeften van appartementsbewoners.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.