Het verplichte asbestattest komt eraan

Voor elk verkoopcompromis dat ondertekend wordt na 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht voor alle panden gebouwd voor 2001. Hoe je dit asbestattest bekomt, wat het juist inhoudt en in welke gevallen het geldt, lees je in dit artikel.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest – kort voor asbestinventarisattest – is de neerslag van een absestinventarisatie van een gebouw. Dat is een visueel onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijk asbesthoudende materialen. Concreet beschrijft het asbestattest welke materialen of onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe dat veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht?

De verplichting om een geldig asbestattest voor te leggen wordt geïntroduceerd in twee fases. Fase 1 gaat in op 23 november 2022 en omvat een informatieplicht. Concreet betekent dit dat voor alle panden met bouwjaar 2000 of ouder die na 23 november van dit jaar verkocht worden, de inhoud van het asbestattest gedeeld moet worden met de kopers. Dat moet al op het moment van de onderhandse verkoopovereenkomst gebeuren, omdat de kopers dan de eventuele renovatiekosten beter kunnen inschatten.

Fase 2 gaat begin 2032 in. Vanaf dan wordt het asbestattest algemeen verplicht voor iedere eigenaar van een woning of gebouw van voor 2001, ook wanneer er geen sprake is van een verkoop.

Voor welke panden geldt de verplichting?

Voor alle ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’. Concreet zijn dat alle residentiële, commerciële en industriële gebouwen met bouwjaar 2000 of eerder. Vanaf 2001 gaan we er namelijk van uit dat nieuwe gebouwen geen asbest meer bevatten, aangezien het gebruik ervan in ons land werd verboden in 1998.

Met ‘toegankelijk’ wordt een gebouw(deel) bedoeld met een dak dat minstens 1,5 m hoog is. Bij een oppervlakte van minder dan 20 m2 is het attest niet verplicht.

Ook voor appartementen?

Voor de individuele kavels in een appartementsgebouw is een asbestattest bij verkoop verplicht vanaf eind 2022. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel gedwongen mede-eigendom vallen, wordt de informatieplicht pas vanaf 1 januari 2025 van kracht. De algemene verplichting voor de algemene delen treedt ook pas later in: vanaf 2036 in plaats van 2031.

Enkel bij verkoop?

De informatieplicht zal ook gelden bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Erfenissen, schenkingen en onteigeningen vallen hier dus niet onder.

Ook voor de verhuur van onroerende goederen zoals appartementen is geen asbestattest verplicht.

Wie kan een asbestattest afleveren?

Vanaf 1 juli 2022 kan je een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Die volgen momenteel nog een verplichte opleiding, maar eens ze geslaagd zijn voor hun examen, kunnen ze ter plaatse komen om asbest in kaart te brengen. Hun bevindingen geven ze vervolgens in in de databank van de OVAM, die uiteindelijk het asbestattest aan de eigenaar bezorgt.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.