Verbouwen met de Vlaamse renovatiepremie

Liet je je oog vallen op een van de woningen uit ons aanbod, maar twijfel je omwille van de uit te voeren renovaties? Weet dan dat de Vlaamse renovatiepremie je tot 10.000 euro kan opleveren. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

Wie komt in aanmerking voor de renovatiepremie?

De renovatiepremie kan Vlaamse verbouwers een mooi financieel duwtje in de rug geven, maar uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden. Zo moet de te renoveren woning minimum 30 jaar oud zijn en moet ze in het Vlaamse Gewest liggen. Woon je zelf in het pand, dan moet dit je enige eigendom zijn. Daarnaast gelden inkomensgrenzen voor de eigenaar-bewoner. Zo mag een alleenstaande verbouwer zonder kinderen maximaal 41.890 euro per jaar verdienen. Voor alleenstaanden met kinderen ten laste, samenwonenden of gehuwden wordt dat 61.270 euro, plus 3440 euro per extra persoon ten laste.

Hoe wordt de renovatiepremie berekend?

Op basis van een percentage afhankelijk van je inkomen: 30% van de in aanmerking komende factuurbedragen indien je minder verdient dan 30.640 euro (+ 1600 euro per persoon ten laste) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, 20% in alle andere gevallen. Telkens met een maximale totaalpremie van 10.000 euro. Dat plafond kan je echter niet bereiken met een enkele renovatiefactuur. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën (zie hieronder) en voor elke categorie geldt een totaal factuurbedrag van minimum 2500 euro (excl. btw). Bovendien kan je slechts voor maximaal twee categorieën tegelijk een premie (van maximum 2500 euro) aanvragen. Om de 10.000 euro te halen, dien je dus twee aanvragen in, met minimum 1 jaar en maximum 2 jaar ertussen.

Welke werken komen in aanmerking voor de renovatiepremie?

De Vlaamse renovatiepremie kan je aanvragen voor vier verschillende categorieën van renovatiewerken: structurele werken, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties.

  1. Tot de structurele werken behoren de afbraak en opbouw van binnen- en buitenmuren, werken aan de funderingen, de draagvloeren, de gevel en de trappen. Maar ook ingrepen tegen vocht en behandelingen tegen huiszwam kan je inbrengen. Ook de factuur van de stukadoor komt in aanmerking. Voor de zelfbouwers: de droge bepleistering (lees: gipsplaten) wordt ook als een structureel werk beschouwd.
  2. Dat de totale vernieuwing van het dak meetelt, zal niemand verbazen. Maar ook een nieuw dakraam, nieuwe lichtkoepel of schouw worden aanvaard. Het louter isoleren van het dak niet, want hiervoor gelden andere premies. Een afdak, carport of veranda vallen evenmin onder deze categorie.
  3. Ook het buitenschrijnwerk wordt ruim gedefinieerd, want bij vervanging van de ramen en deuren tellen ook de facturen van de rolluiken en de afwerking aan binnen- en buitenkant mee. Voorwaarde voor de vervanging is dat je voldoet aan minimale isolatievereisten en rekening houdt met ventilatievoorzieningen. Enkel de beglazing vernieuwen of schilderwerken aan het buitenschrijnwerk zijn uitgesloten.
  4. De technische installaties worden onderverdeeld in centrale verwarming, de elektrische installatie en het sanitair.

Onder centrale verwarming valt de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement. Vreemd genoeg is dit beperkt tot systemen die werken op aardgas, stookolie of houtpellets en wordt een warmtepomp uitgesloten. Wel leuk meegenomen is dat de volledige cv-installatie of sanering van de bestaande installatie meegerekend wordt. Louter het vervangen van radiatoren en/of sanitaire leidingen komt niet in aanmerking indien je geen nieuwe verwarmingsketel plaatst. Het maximale factuurbedrag dat in aanmerking komt, is 7500 euro.

De gedeeltelijke of gehele vernieuwing van de elektrische installatie telt voor maximaal 3750 euro mee. De keuring van de installatie is evenwel noodzakelijk vooraleer je de aanvraag indient. Zonnepanelen komen niet in aanmerking.

Op sanitair vlak komt de vervanging of plaatsing van maximaal één ligbad, één douche, twee wastafels en één toilet in aanmerking voor de renovatiepremie. Daar komen alle aan- en afvoerbuizen, kraanwerk, toestellen voor productie van sanitair warm water en apart nog eens de natte of droge bepleistering bij. Ook hier zijn zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler uitgesloten. De badkamer en het toilet mag je samen voor maximaal 3750 euro meerekenen.

Wanneer vraag je de renovatiepremie aan?

Voer je renovatiewerken uit verschillende categorieën uit, dan word je daarvoor beloond. Al is het niet nodig om binnen het jaar volledig te verbouwen om het maximum uit de renovatiepremie te halen. De ingediende facturen mogen tot twee jaar oud zijn en per aanvraag komen maximum twee categorieën in aanmerking. Tussen de eerste en tweede aanvraag moet daarnaast minimum een jaar en maximaal twee jaar tijd zitten. De renovatie van je woning kan je dus in het uiterste geval over vier jaar spreiden, al moet je dan wel zeer goed bijhouden wanneer welke facturen twee jaar oud worden.

Wanneer geldt de renovatiepremie niet?

In onderstaande scenario’s geeft de Vlaamse renovatiepremie je geen duwtje in de rug:

• Jij of de vorige eigenaar van je woning vroegen in de voorbije tien jaar de renovatiepremie al eens aan.
• Je inkomen was twee jaar voor de aanvraagdatum hoger dan 42.890 euro (voor alleenstaanden) of 61.270 euro (in alle andere situaties). Die drempelwaarde stijgt met 3440 euro per persoon ten laste.
• Je woont in het te renoveren pand en bezit daarnaast nog een andere eigendom.
• Je woning is minder dan 30 jaar oud.
• De ingediende facturen zijn op de aanvraagdatum meer dan twee jaar oud.

Wanneer krijg je de premie terug?

Op de goedkeuring van je dossier is het acht maanden wachten en daarna duurt het nog eens vier maanden tot 5000 euro op je rekening verschijnt. Bij twee aanvragen kan je zelfs tot 10.000 euro Vlaamse renovatiepremie ontvangen, ook al moet je daarvoor wat geduld hebben.

Vraag (gratis) hulp bij je gemeente

Inkomensgrenzen, maximumpremies, categorieën van renovatiewerken, … De Vlaamse renovatiepremie kijkt niet op een voorwaarde meer of minder. Voor de zelfbouwer die alle materialen zelf ophaalt en daardoor een dik mapje met facturen heeft aangelegd, lijkt het al helemaal een onmogelijke opdracht om een volledig dossier in te dienen. Gelukkig kan de Dienst Wonen van je woonplaats je helpen bij het opstellen van de premie-aanvraag.

 

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid: www.wonenvlaanderen.be

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.