Administratief beheer:

Vanzelfsprekend wordt de jaarlijkse algemene vergadering door ons voorbereid en samengeroepen. Om over een volledige en correcte dagorde te beschikken, stuurt Immo Europe twee maanden vóór de algemene vergadering een rondvraag om zo alle verzoeken en agendapunten te kunnen bundelen. 

Alle briefwisseling verloopt in twee talen (Nederlands en Frans) met uitzondering van de notulen van de algemene vergadering en prijsoffertes van derden. 

Tenslotte dekt een burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid verzekering ons ten voordele van de mede-eigenaars tegen eventuele fouten en financieel onvermogen.

Financieel beheer:

Het financieel beheer van uw residentie wordt bijgehouden met een uiterst overzichtelijk en actueel syndic-softwarepakket. Facturen inboeken en betalen, provisies opvragen, het werkkapitaal en reservefonds beheren, opmaken van uw individuele afrekening… dit alles wordt verzorgd tot in de kleinste details volgens de wettelijke verplichtingen.

Technisch beheer:

Immo Europe hecht veel belang aan het regelmatig inspecteren van het gebouw. Wij staan zelfs 24/24, 7/7 ter uw beschikking! Via onze permanentiedienst zijn wij ook tijdens de sluitingsuren en ‘s nachts bereikbaar om in noodgevallen meteen actie te kunnen ondernemen. Alle herstellingen worden tegen de meest interessante prijzen met behulp van bekwame vaklui correct uitgevoerd. Regelmatige bijscholingen houden Immo Europe up-to-date zowel op technisch als juridisch vlak.

Veranderingen en nieuwigheden in de sector gaan niet aan ons voorbij. Indien tellers en/of meters niet door een maatschappij worden opgenomen, kunnen wij, tegen vergoeding, deze taak op ons nemen. Deze gegevens worden door ons berekend, verdeeld, in een overzicht gegoten en boekhoudkundig verwerkt. 

Als verzekeringsagent voor verschillende verzekeringsmaatschappijen worden verzekeringsdossiers door ons nauwlettend opgevolgd tot na de definitieve regeling. Wij vragen offertes aan, contacteren experts, wonen expertises bij en stellen daden van redding om de schade te minimaliseren.